Eduheart-brain Logo.jpg

EduHeart-Brain Academy

RESTART 21

21 denní detoxikační plán mozku 

Po registraci do kurzu ZDARMA si zkontrolujte svoji e-mailovou schránku, včetně hromadných e-mailů a spamu. Získáte tam další informace.

Více informací o semináři RESTART 21

Osobní svědectví

SEMINÁŘ RESTART 21

 

Pokud ve svém životě řešíte stresové situace, obavy, cyklicky se opakující situace, ale i úzkostné stavy či pocity nemohoucnosti, deprese, a nevíte, jak z tohoto kruhu ven, pak jste tu správně.

 

Naše EduHeart-Brain Akademie vám nabízí jedinečný seminář s názvem RESTART 21, který je průvodním materiálem ke knihám Kdo mi vypnul mozek?, Zapněte si mozek a Kdo Ti vypnul mozek /vyřešení záhady on řekl / ona řekla od Dr. Caroline Leaf.

 

Tento seminář je sestaven tak, aby vám pomohl pochopit techniky, které pomáhají měnit myšlení, respektive nastavují myšlení tak, abyste se uzdravili z cyklicky se opakujících situací, které vás denně tíží.

 

Dr. Caroline Leaf je světoznámá autorka televizních pořadů, vystoupení, výukových seminářů, knih na téma optimální změny myšlení, mozku, věnuje se oblasti epigenetiky, vědy myšlenek a vyvinula program Geodesic learning, který pomáhá statisícům lidí změnou myšlení dosahovat ve svém životě dobrých výsledků v mnoha oblastech. Vědecká komunita v současné době přiznává, že věda a víra se vzájemně nevylučují a že Bible není jen snůška vymyšlených příběhu, ale že se jedná o reálně využitelnou knihu. V podstatě by se dalo říci, že věda se snaží dohonit biblické pravdy.

 

Někteří lidé, kteří si knihy četli mne oslovili s dotazem, zda by bylo možné vypracovat ke knihám praktického průvodce. Pak se objevil další dotaz, zda mohu sdílet své svědectví. Prý je to dobré pro pochopení toho, proč se oblasti věnuji. 

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ, CO MNE VEDLO KE STUDIU TÉTO PROBLEMATIKY

Nuže tedy, zde je mé svědectví. Oblast neurověd mne začala zajímat v období, kdy si můj syn chtěl vzít na základní škole život. Už tak jsem si v životě prošla velmi obtížnými situacemi, ale toto mne srazilo na kolena. Již v roce 2013 jsem začala hledat pro syna nějakou formu vzdělávání, která by mu dala nějakou životní naději. Neměl žádnou motivaci k životu, k učení, trápil se poruchami pozornosti a dalšími tělesnými nevýhodami. Věřil, že je k ničemu, že jeho život nemá smysl a já jsem věděla, že s tím musím něco dělat. Já sama jsem měla velmi obtížné dětství, vdala jsem se za velmi nemocného partnera a prošla jsem si peklem na Zemi, doslova. Téměř 40 let jsem bojovala s úzkostnými a depresivními stavy, které se mi cyklicky vracely z důvodu přílišných tělesných trestů v dětství a dalších životních traumat. Octla jsem se s malými dětmi bez domova. Prošla jsem si tělesnými, duševními a duchovními stavy, kdy jsem se třásla a nedokázala to nijak ovládat. Až jsem se na internetu dozvěděla o různých možnostech řešení těchto potíží. Koupila jsem si knihy, začala studovat anglické materiály na téma neurověd, absolvovala jsem kurzy z oblasti neurověd, které mi poskytly spoustu nových poznatků a pak jsem nalezla odkaz na Dr. Leaf, její videa, která byla tak živá a dala mi naději, že vše není ztraceno, ani pro mne, ani pro syna. Její videa se mi tak zalíbila, že jsem autorku požádala, zda bych mohla přeložit její knihy. Dostalo se mi kladné odpovědi. Neměla jsem sice žádné finance, ale věděla jsem, že je to správná cesta.

 

Díky mnoha videím, které jsem sledovala na internetu od různých neurovědců v anglickém jazyce, díky 9 letům studií této problematiky dnes jsem tam, kde jsem. Konečně jsem se po letech vysvobodila z letitých depresí a hluboce zakořeněných strachů, nedůvěry v lidi. Oblast neurověd, biologie, epigenetiky a kvantové fyziky zcela změnila můj náhled na život. Absolvovala jsem online semináře, které mi poskytly hloubku informací ohledně toho, jak jako lidé fungujeme, jak funguje naše tělo, duch, duše. Prošla jsem si procesem proměny myšlení a života, pochopila jsem skutečnou podstatu významu ducha, duše a těla. Nyní pomáhám druhým vymanit se z potíží, které život bez optání přináší. Můj syn si nyní mnohem více věří a těší se na střední školu, kde se bude věnovat oblíbenému oboru.

 

Seminář RESTART 21 tedy navazuje na knihy, ale nejen to. Obsahuje poznatky mnoha předních vědců z oblastí biologie, neurověd, kvantové fyziky a dalších oborů a je určen pro širokou veřejnost. Prokazatelné vědecké poznatky mnoha předních postav vědecké komunity jsou v RESTARTU 21 prezentovány srozumitelně a jsou šité na míru běžného porozumění a chápání, aby pomohly každému člověku.

 

O ČEM VLASTNĚ SEMINÁŘ RESTART 21 JE?

V životě se ocitáme v určitém cyklu myšlení a chování, který se nám neustále vrací. Mnohdy nevíme, jak se z takového cyklu vymanit. To byl i můj problém. Vše je uloženo v našem podvědomí a vědomí. Pokud se chceme změnit, pak je možné toto učinit na základě změny na úrovni našeho podvědomí.

 

V semináři RESTART 21 se naučíte praktické kroky sebereflexe, uvědomění si základních a spouštěcích myšlenek, které nás v důsledku vedou ke konkrétnímu chování a jednání.

 

V semináři učíme, jaký význam má myšlenku zachytit již v samotném zárodku, zachytit ji našimi smysly a následně účelně zpracovat. Díky technikám v semináři se naučíte vymanit se z problemů na mnoha rovinách: partnerské vztahy, láska, dosahování životních cílů, zaměstnání, potíže s koncentrací, učení a efektivní nabývání znalostí.

 

Nezůstáváme takovými, jakými jsme se narodili. Měníme se celý život. Náš mozek každý den produkuje neurony, které se můžeme učit nějakým způsobem využívat. Nejsme závislí na naší biologii. Nejsme závislí ani na rodinných předsudcích. Když nám někdo řekne, že budeme mít rakovinu, protože ji měla naše matka, tak to prostě není předem dané, můžeme to změnit. Pokud nám někdo řekne, že nedokážeme udělat to či ono, protože na to nemáme, opět to není pravda. Vždy se můžeme učit něčemu novému, spíše záleží na tom, jak se k tomu postavíme.

Změnou myšlení jednoduše můžeme ovlivnit vše, co se v našem životě děje. Seminář tedy prakticky a krok za krokem vede k celkovému uzdravení ducha, duše a těla.

 

CELÝM RESTARTEM VÁS PROVEDEME

Je možné vymanit se z potíží, překonat překážky, uvědomit si, jaký je primární spouštěč stavu, ve kterém se lidé nacházejí a docílit změny myšlení, nastavit nové myšlenkové vzorce, stejně jako vzorce chování. Jen je k tomu třeba chápat zákonitosti našeho ducha, duše a těla. Pokud těmto zákonitostem rozumíme, už samotné porozumění nás posouvá mnohem dál. Proto seminář obsahuje sérii videí, audio nahrávek, ve kterých jsou tyto zákonitosti objasněny. No a jelikož ze své zkušenosti vím, že lidé většinou potřebují k různým aktivitám hlasového průvodce, než jen písemně zadané úkoly, tak je seminář koncipován tak, že každý den obsahuje audio nahrávky, kde je člen semináře různými aktivitami hlasově provázen.

 

Mgr. Karla Koseva

Sociálně právní a teologická škola Dorkas, VOŠ, Olomouc, 1996

MU – Pedagogická fakulta, Brno – anglický jazyk a literatura, 2013

Online seminář na téma neurověd pro učitele, University of California, San Diego, 2015

Online seminář na téma neurověd pro duchovní poradce, Heart Physics, Coach Certification Training, 2015

Překladatelka a zakladatelka Nakladatelství Universe Press a EduHeart-Brain Academy, 2015